LEADER subsidie voor ‘Leven van de wind’ (bezoek een windmolen)