Pater Broersen: hier wordt gewerkt aan innovatieve teelt op water