Ursem Zuurbier: hier wordt gewerkt aan innovatieve teelt op water