Wie zijn we

Ons website-adres is: https://nhnopdekaart.nl.

Bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) vinden we uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u een en ander aandachtig door te nemen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van het Ontwikkelingsbedrijf slaan we uw persoonsgegevens op. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NHN of die van een derde partij. We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst naar de klant. De bewaartermijn van uw gegevens is standaard 2 jaar, tenzij onze dienstverlening langer duurt. Onder dienstverlening valt ook informatieverstrekking over nieuws en bijeenkomsten als u hiervoor toestemming hebt verleend.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Uw persoonsgegevens zijn per definitie door uzelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen persoonsgegevens die door derden worden verstrekt, tenzij wij met die partij daar afspraken over hebben gemaakt middels een verwerkersovereenkomst.

NHN slaat uw persoonsgegevens alleen op na uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar: secretariaat@nhn.nl.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om bijvoorbeeld uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Cookies kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door Google ten behoeve van de “Analytics”- dienst. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derdepartijen van toepassing kunnen zijn.

De toestemming die u ons heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen (lees eventueel ook deze toelichting door de Consumentenbond). U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij secretariaat@nhn.nl.

Heeft u een klacht? Stuur een email naar secretariaat@nhn.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op.

Laatst gewijzigd: 13-1-2020

Contactgegevens

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
072-5195774
kvk: 37123355